A1 _ MAZURY DUZY
Informacje››    O serwisie››    Redakcja››    Praca w serwisie››    Pomoc››    Regulamin elblag.net››    Polityka prywatności››    Reklama››    Kontakt››    Pobierz pliki - multimedia››    Regulaminy systemy››    Logo ELBLAG.NET››    Regulamin SMS - Metafuroza››    Regulamin Konkursów››    Aukcje w elblag.net
program ELpunkty››    Co Cię czeka?

Regulaminy systemy

A A A

Regulaminy dla platformy SYSTEMY.ELBLAG.NET

Cenniki usług świadczonych w ramach platformy SYSTEMY.ELBLAG.NET

  • Cennik usługi SMS (dla platformy systemy.elblag.net): 14 groszy netto /1 sms
    * koszty naliczane zgodnie z Regulaminem SMS
  • Cennik usługi Fax (dla platformy systemy.elblag.net):
    * opłata za użytkowanie systemu: 5 zł /1mc
    * opłata za wysłanie fax-u: ok. 25gr/za 1 min połaczenia w Polsce
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.